دختر قشنگم تقریباَ اتاقت آماده شده و با مامانی و خاله نیلوفر وسایلت را چیدیم .مامانی دو روز پیش از آمریکا برگشت پیشمون و کلی وسایل زیبا برای شما پرنسس زیبا آورد .

دخترم برای آمدنت لحظه شماری می کنم تا در آغوشت بگیرم و لذت مادر بودن را با تو هدیه خداوند با تمام وجودم حس کنم.

الان که دارم برات اینارو مینویسم تو هم داری تکان می خوری و من از هر حرکت تو در وجودم لذت میبرم.

عاشقتم.قلب

/ 0 نظر / 16 بازدید