دو ماهگی

دیروز دو ماه رونیکا تمام شد و وارد سه ماهگی شد.دیروز برای زدن واکسن رفتیم  پیش دکتر

چقدر دخترم  لحظه زدن واکسنش گریه کرد وقتی هم آمد خونه تب کرد .

دیشب تا صبح بیدار بودم و مرتب رونیکا رو پاشویه کردم 40 درجه تب داشت و خیلی بیحال بود .

ولی الان خیلی بهتره خوابیده و تبش  پایین آمده.

/ 0 نظر / 28 بازدید