امروز رونیکای من 3 ماه و هفت روزش شده این مدت تنبلی کردم و وبلاگ فرشته کوچولوم را ننوشتم

از کارهای رونیکا بنویسم که داره روز به روز شیرینتر میشه دیگه قشنگ میخنده وقتی باهاش حرف میزنیم عکس العمل نشون میده آغون آغون میکنه و می خنده گاهی ذوق میکنه و دستو پاهاش را تکون میده

کم کم داره دستش را دراز میکنه تا اسباب بازیهاش را بگیره وقتی بالای سرش حرکت میکنیم با چشماش دنبالمون میکنه و من و پدرش را میشناسه

از یکهفته پیش کنار شیر خودم بهش شیر خشک هم میدم شیر گیگوز میخوره

 

/ 1 نظر / 21 بازدید
مریم

قربونش برم الهی