دیروز برای بار دوم رفتم سونوگرافی، فوق العاده بود بهترین روزی که تو زندگیم تجربه کردم.وقتی خانم دکتر تصویر را در مانیتور روبروی من انداخت کاملا نی نی رو دیدم داشتم از خوشهالی پرواز می کردم. نی نی کاملا واضح بود و تکون میخورد. صدای ضربان قلبش را با صدای بلند گوش کردم و تصویرش را می دیدم خانم دکتر کاملا برام توضیح داد که این دستش و انگشتاش که از هم باز شده و این هم انگشتان پاهاش هست .یک لحظه انگشت شصتش را کرد در دهانش . من هم داشتم قربون صدقه اش میرفتم.خانم دکتر گفت الان دقیقاً ١٢ هفته و ١ روزش هست و یک جنین کاملاً سالمه .هیچ مشکلی نداره .

مادر شدن لذتی داره که تا آدم تجربه نکنه هیچ وقت نمی فهمه و من خدایا بخاطر این نعمت از تو سپاسگزارم و امیدوارم بتونم از این هدیه ای که به من دادی بخوبی مراقبت کنم و یه نی نی سالم بدنیا بیارم ، خوب تربیتش کنم تا یک انسان کامل و صالح باشه.قلب/ 1 نظر / 10 بازدید
شری

ای جان جیگرشو برم من . بازم مبارکه عسیسم