در هفته 23 بارداری هستم و اولین حرکات نی نیم را در وجودم احساس میکنم . وقتی چیز شیرینی میخورم و یا موزیک را با صدای بلند گوش میکنم نی نی شروع می کنه به حرکت کردن و چه احساس زیباییه وقتی لحظه لحظه رشد و حرکات فرزندی را که قراره تمام وجودت بشه حس کنی.

فرشته کوچولوی من دوست دارم و برای در آغوش کشیدنت لحظه شماری می کنم.

عروسکم مامانی دیشب رفت پیش خاله ندا ولی قراره سه ماه دیگه برای بدنیا آمدنت بیاد پیشمون .

خیلی دوست داشتم خاله ندا و کسری عزیزم هم پیشمون بودن چون شاید خاله نرگس با نوید و مدیا برای دیدن تو بیان ایران.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید