عزیزکم امروز رفتم سونوگرافی، وقتی صدای قلب کوچولوت را شنیدم و وقتی دکتر گفت ٢ ماهه که این فسقلی را داری احساس کردم بزرگترین نعمت و موهبتی که خدا به یک زن می ده قدرت مادر شدنه .

فرشته کوچولو عاشقتم و از خدا تشکر می کنم که تونستم این حس زیبای مادر شدن را در وجودم احساس کنم .

عشق من دکتر گفت مرداد ماه به دنیا میای ولی هنوز معلوم نشده که عشق مامی و بابا یه دختره خوشگله یا یه پسر عسل

ولی مامی و بابی فقط از خدا می خوان که خدا یه نی نی سالم و خوشگل بهمون بده