عزیزکم امشب تولد باباییت هست

الان با هم میریم براش کیک و گل و هدیه می خریم

امشب برای بابا جشن میگیریم. یه جشن سه نفری.

فرشته کوچولوی من دوست دارم. هر لحظه وجودت را بیشتر حس میکنم و بیشتر عاشقت می شم. تو دیگه همه زندگی و دنیای منی.

فردا قراره اولین سونوگرافی را برم که دکتر بهم بگه الان چند وقته که تو را در وجودم دارم.

وای چقدر از بودنت خوشهالم .