فرشته کوچولوی من یکماه از متولد شدنت گذشت و نوزادی را پشت سر گذاشتی و وارد دوران شیرخوارگی شدی

عزیزکم هر روز بیشتر از روز قبل عاشقت میشم و از اینکه تمام لحظاتم را با تو میگذرونم لذت می برم .

پرنسس من در این یکماه تو نی نی آرومی بودی و خیلی کم گریه کردی و مامان و بابا را اصلاَ اذیت نکردی فقط گاهی که دل درد میشی کمی گریه می کنی

دوست دارم خیلی زیاد