سلام کوچولوی من

مامانی، از روزی که وجودت را حس کردم مرتب به تو فکر میکنم به اینکه باید چه کار کنم تا یک نی نی سالم را در وجود خودم پرورش بدم و با سلامتی کامل به این دنیا بیارم.

کوچولوی من ، بابا و من تو این فکریم که خونمون را دو خوابه کنیم تا یه اتاق خوشگل برای تو درست کنیم.

ما خیلی دوست داریم عزیزم.